Oferujemy:

rury i liczniki

  • całodobowe pogotowie techniczne w zakresie serwisu ciepłowniczego,
  • bieżąca eksploatacja i serwis węzłów cieplnych oraz kotłowni gazowych,
  • bieżąca obsługa wszelkich instalacji budynków mieszkalnych i usługowych,
  • projektowanie i montaż systemów automatyki,
  • projektowanie węzłów cieplnych,
  • montaż węzłów cieplnych
  • diagnozowanie i usuwanie przyczyn wadliwej pracy urządzeń.