Dlaczego tak istotne jest, aby montażem w zakresie ciepłownictwa zajmowali się profesjonaliści?

Korzystanie ze scentralizowanego systemu pozyskiwania i dystrybucji ciepła oznacza niższe koszty ogrzewania budynków oraz zmniejszenie poziomu negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i stan klimatu. Wymaga to jednak stworzenia odpowiedniej do potrzeb sieci rozprowadzającej gorącą wodę i jej bieżącego monitoringu oraz serwisowania. Osiągnięcie koniecznych parametrów systemu wiąże się zarówno z jego właściwym zaprojektowaniem, jak i zgodnym z obowiązującymi normami wykonaniem. Dotyczy to zarówno magistrali ciepłowniczych czy rurociągów prowadzących do poszczególnych budynków, jak i przyłączy oraz znajdujących się w obiektach węzłów cieplnych. Przekonajmy się, co trzeba wiedzieć o montażu rur ciepłowniczych.

Co warto wiedzieć o sieciach ciepłowniczych?

Większość sieci ciepłowniczych jest obecnie wykonywana z wykorzystaniem rur preizolowanych. Składają się one z rdzenia w postaci rury stalowej lub zrobionej z tworzywa sztucznego oraz stanowiącej otulinę pianki poliuretanowej. Całość jest zabezpieczona rurą osłonową. Wewnątrz otuliny są też umieszczone przewody alarmowe, które pozwalają na szybkie ustalenie, że w konkretnym miejscu doszło do awarii ciepłowniczej, co skraca czas reakcji na zdarzenie i zmniejsza skalę strat oraz powstających zniszczeń. Ze względu na korzystanie z tego rozwiązania szczególnie ważne okazuje się prawidłowe łączenie odcinków rurociągu przez spawanie w przypadku metalu lub z użyciem ekstrudera, jeżeli w grę wchodzi tworzywo sztuczne. Istotna jest też dobra hermetyzacja złączy, co pozwala na uniknięcie strat ciepła.

Dlaczego ciepłownictwem powinni zajmować się profesjonaliści?

Kluczem do właściwego funkcjonowania sieci ciepłowniczej jest zadbanie o jej prawidłowe wykonanie. W tym celu konieczne będzie posiadanie fachowej wiedzy, doświadczenia oraz dostosowanego do realizowanych zadań sprzętu. Wysoką jakość i szybki czas realizacji niezbędnych prac można więc osiągnąć tylko wówczas, jeżeli zleci się ich przeprowadzenie specjalistom.