Co warto wiedzieć na temat bieżącej eksploatacji węzłów cieplnych?

Ogrzewanie budynków może bazować na urządzeniach, które są w nich zamontowane lub na cieple systemowym, które jest dystrybuowane do poszczególnych obiektów i w nich wykorzystywane do uzyskania potrzebnej temperatury wewnątrz pomieszczeń. W takim przypadku niezbędna okaże się jednak rozbudowana infrastruktura, które rozprowadzi gorącą wodę lub parę w postaci magistrali i odchodzących od niej rurociągów, a także znajdujących się w konkretnych budynkach węzłów cieplnych. Przekonajmy się, jaką pełnią funkcję i sprawdźmy, jak wygląda ich eksploatacja.

Czym są węzły cieplne?

Węzeł cieplny nazywany też ciepłowniczym to instalacje łączące zewnętrzną magistralę z siecią znajdującą się w danym obiekcie – budynku lub zespole budynków. Jego podstawowymi funkcjami jest dostarczenie energii do odbiorców końcowych, a także zmiana jej parametrów w zależności od potrzeb. W grę wchodzi tu przede wszystkim regulacja temperatury, ale także nadzorowanie koniecznego poziomu ciśnienia. W węźle cieplnym dokonuje się również pomiaru zużycia ciepła do celów rozliczeniowych. Węzły mogą mieć różną konstrukcję i charakterystykę. Mogą one być instalacją bezpośredniego działania, a więc przekazującą ciepło bez przekształcania jego parametrów albo hydroelewatorowe, gdzie mieszanie następuje przy użyciu strumienicy czy ze zmieszaniem pompowym lub pośredniego działania, tj. wymiennikowe, w których obiegi są od siebie rozdzielone, a energia przepływa przez materiał, z jakiego powstał wymiennik.

Jak obsługuje się węzeł cieplny?

Praca węzła może być kontrolowana i sterowana bezpośrednio lub zdalnie dzięki urządzeniom, które dokonują rejestracji oraz przesłania parametrów specjalnym łączem, a następnie modyfikują ustawienia zaworów zamontowanych w instalacji. Takie rozwiązanie wymaga inwestycji w niezbędne oprzyrządowanie, jednak pozwala na szybką reakcję oraz obniżenie kosztów obsługi systemu.