W jakich sytuacjach warto wezwać pogotowie ciepłownicze?

We wszystkich budynkach mieszkalnych oraz użytkowych konieczne jest zapewnienie w pomieszczeniach temperatury gwarantującej użytkownikom uzyskanie komfortu termicznego. Zazwyczaj jest to realizowane za pośrednictwem systemu centralnego ogrzewania, którym przesyłana jest podgrzana wcześniej woda, trafiająca do grzejników albo systemu płaszczyznowego np. klasycznej podłogówki. W miejscach, gdzie funkcjonują przedsiębiorstwa zajmujące się ciepłownictwem, zamiast polegać na urządzeniach grzewczych instalowanych w poszczególnych obiektach, podłącza się je do sieci dystrybuującej ciepło. Rozwiązanie to jest wykorzystywane także w przemyśle, gdzie poza ogrzewaniem w grę wchodzi też m.in. produkcja pary. Warto jednak pamiętać, że instalacje tego rodzaju mogą ulegać awariom. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Co warto wiedzieć o awariach ciepłowniczych?

Awarie ciepłownicze wiążą się z uszkodzeniem systemu, które uniemożliwia dostarczanie ciepła do jego odbiorców. Najczęściej w grę wchodzi usterka armatury zamontowanej w węźle ciepłowniczym np. uszkodzenie zaworów czy automatyki sterującej ich pracą. Możliwe jest rozszczelnienie rurociągu wskutek korozji któregoś odcinka albo oddziaływania mechanicznego np. w czasie realizowanych w pobliżu robót ziemnych. Podstawowym problemem w przypadku sieci ciepłowniczej jest stosunkowo wysoka temperatura wydostającej się wody, a często także towarzysząca temu para.

Jak radzić sobie z awariami ciepłowniczymi?

Usuwanie awarii ciepłowniczych niezależnie od tego, czy dotyczy sieci zakładowej, czy komunalnej wymaga pomocy wyspecjalizowanej firmy, która nie tylko sprawnie zlokalizuje usterkę i szybko ją usunie, ale także zadba o bezpieczeństwo całej operacji. W tym celu należy współpracować z podmiotami, które profesjonalnie zajmują się takimi usługami.