Wykonujemy:

klucze i elementy rur

  •  wiszące kompaktowe węzły cieplne małej mocy na potrzeby mieszkalnictwa jednorodzinnego i innych mniejszych obiektów,
  •  modułowe węzły cieplne na potrzeby mieszkalnictwa wielorodzinnego i pozostałych obiektów użyteczności publicznej,
  •  kompaktowe programowalne systemy automatycznego uzupełniania zładu z funkcją bezpieczeństwa,
  •  zestawy pompowe wyposażone w zawory mieszające z systemem automatyki pogodowej dla wydzielających się obiegów z istniejących systemów ogrzewania,
  •  rozdzielnice AKPiA i elektroenergetyczne.